OK
Masz pytania?
zadzwoń
889 844 911
669 094 112
lub napisz do nas
biuro@konner.pl
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego odgrywa istotną rolę w zapewnianiu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej. Nasza firma podejmie się przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów o różnej specyfice: budowlanych, przemysłowych, technologicznych czy obiektów inwentaryzacyjnych.

Opracowanie instrukcji

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest opracowywana na postawie materiałów udostępnionych przez Klienta, wizji lokalnej obiektu oraz obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W skład Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wchodzi:

• część opisowa – opracowana zgodnie z § 6. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, Poz. 719).
• część graficzna – zawiera informacje na temat rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych, planu ewakuacji, planu usytuowania obiektu/ów na działce itd.
• załączniki – np. oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i innych według wymagań.

Nasza kadra pracownicza składa się z osób doświadczonych i posiadających stosowne uprawnienia, dlatego też każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zagadnień bezpieczeństwa pożarowego i dopasowana do specyfiki miejsca, w którym ma zostać umieszczona.

Niezbędne informacje

Kontaktując się telefonicznie bądź wysyłając zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prosimy o przygotowanie poniższych informacji, co przyspiesza i ułatwia nam wycenę takiego dokumentu:

• powierzchnia obiektu; kubatura, wysokość, bądź liczba kondygnacji.
• krótki opis czym zajmuje się firma: prace biurowe, zakład produkcyjny (krótka charakterystyka procesu), centrum logistyczne, instytucja, hotel, magazyn itp.
• posiadana dokumentacja (projekt budowlany, rzuty kondygnacji budynku w formie elektronicznej – dowolnego formatu, rzuty w formie papierowej).

Precyzyjne przekazanie danych pozwala na dopasowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do specyfiki budynku oraz pełnionych w niej obowiązków. W ten sposób przygotowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego realnie przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa pożarowego i spełnia wszelkie kryteria formalne.

Każda nasza instrukcja bezpieczeństwa pożarowego może zostać sporządzone w języku angielskim, niemieckim, francuskim czy rosyjskim (wiąże się to z dodatkową wyceną).