OK
Masz pytania?
zadzwoń
889 844 911
669 094 112
lub napisz do nas
biuro@konner.pl
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Opracowanie instrukcji

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest opracowywana w oparciu o materiały udostępnione przez Klienta, wizję lokalną obiektu i na podstawie obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Instrukcja składa się z:

  • Część opisowa - opracowana zgodnie z § 6. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i te- renów (Dz. U. Nr 109, Poz. 719).
  • Część graficzna - zawierająca rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych, planu ewakuacji, planu usytuowania obiektu/ów na działce itd..
  • Załączniki - np. oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i innych wg wymagań.

Niezbędne informacje

Kontaktując się telefonicznie bądź wysyłając zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prosimy o przygotowanie poniższych informacji (przyspiesza i ułatwia nam to wycenę takiego dokumentu):

  • Powierzchnia obiektu; kubatura, wysokość bądź liczba kondygnacji.
  • Krótki opis czym zajmuje się firma (prace biurowe, zakład produkcyjny (krótka charakterystyka procesu), centrum logistyczne, instytucja, hotel, magazyn itp.).
  • Posiadana dokumentacja (projekt budowlany, rzuty kondygnacji budynku w formie elektronicznej - dowolnego formatu, rzuty w formie papierowej).
Każda nasza analiza, opracowanie może zostać sporządzone w języku angielskim, niemieckim, francuskim czy rosyjskim (wiąże się to z dodatkową wyceną).