Kolejny pożar w zakładzie utylizacji odpadów

8 lipca 2018 Bezpieczeństwo Informacje

W niedzielę rano 08.07.2018 r. doszło do pożaru na składowisku firmy (w województwie kujawsko-pomorskim) zajmującej się utylizacją chemikaliów. W płonących pojemnikach znajdowały się substancje ropopochodne m.in. lakiery i rozpuszczalniki. Na miejsce skierowano 15 zastępów straży pożarnej. Dodatkowo na miejsce ściągnięto także kontener o poj. 8 tysięcy litrów ze środkiem pianotwórczym do gaszenia tego rodzaju pożarów. Sytuacja została w miarę szybko opanowana choć akcję utrudniały eksplodujące pojemniki i czarny, trujący dym, którego kłęby były widoczne z odległości kilku kilometrów. Przyczyn pożaru jeszcze nie ustalono, nie ma na szczęście żadnych informacji o osobach poszkodowanych. To nie pierwszy pożar na tym składowisku odpadów, poprzedni wybuchł w połowie czerwca.