Pożar w labolatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

25 lutego 2017 Informacje

W dnia 23 lutego 2017 doszło do pożaru w jednym z laboratoriów wydziału chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena. Jak wynikło z rozpoznania paliły się pomieszczenia Zakładu Chemii Organicznej. Działania gaśnicze utrudniał fakt iż w laboratorium mogły znajdować się substancje niebezpiecznie reagujące z wodą. Po odcięciu mediów w budynku strażacy ugasili pożar przy użyciu gaśnic proszkowych. Działania prowadziły trzy zastępy straży pożarnej w tym specjalistyczny lekki samochód rozpoznania chemicznego. Nie stwierdzono uwolnienia do atmosfery niebezpiecznych substancji, w pożarze nikt nie ucierpiał.