Szkolenie w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie jednej z Elektrowni

5 lipca 2018 Bezpieczeństwo

Ponad siedemdziesięciu członków firmy z branży energetycznej miało możliwość odbycia szkolenia w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie jednej z Elektrowni. Głównym zadaniem wyznaczonych pracowników było prowadzenie akcji ratowniczej, czyli przeprowadzenie rozpoznania, podjęcia właściwych decyzji dotyczących zwalczania pożaru do czasu przybycia zastępów ratowniczych straży pożarnej.

Ćwiczenia odbywały się pod okiem specjalistów z firmy KONNER. Szkolenie obejmowało nie tylko poszerzenie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim ćwiczenia praktyczne stanowiące przeważającą część kursu. Zakres szkolenia teoretycznego był bardzo szeroki, zagadnienia dotyczyły m.in. organizacji zmianowego pogotowia technicznego oraz jego głównych zadań, zagrożeń pożarowych związanych z procesem technologicznym, zasad używania i obsługi sprzętu pożarniczego i oddechowego czy przeprowadzania ewakuacji ludzi i mienia z obiektu. Część praktyczna szkolenia miała miejsce na terenie elektrowni. Zajęcia poświęcone były m.in. użyciu sprzętu pożarniczego, zasadom gaszenia ognia z użyciem zarówno gaśnic przenośnych jak i przewoźnych oraz obsłudze sprzętu oddechowego. Nowymi punktami szkolenia były sposoby likwidacji wycieków i skażeń produktami ropopochodnym oraz zasady postępowania w przypadku pożaru butli z acetylenem.